Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Rf Raittius-, naisasia- ja eläinsuojeluliike

Hyllyluokka Rf sisältää 1800-luvun lopulla virinneisiin liikkeisiin – naisasialiike, eläinsuojeluliike, raittiusliike, rauhanliike – liittyvää kirjallisuutta. Se koostuu noin paristakymmenestä monografianimekkeestä ja 276 pienpainatteesta. Lisäksi luokka käsittää 28 kausijulkaisunimekettä, joista hyllymetrimäärissä huomattavin on Kotiliesi-lehti vuosilta 1923-1975. Kotilieden ohella luokkaan sisältyy kausijulkaisuja niin 1900-luvun taitteesta (Kodin-Ystävä, Koti ja Yhteiskunta, Eläinsuojelus, Kylväjä) kuin vielä 1980-luvultakin (Akkaväki).

Hyllyluokan kirjat ovat suomenkielisiä, kun taas pienpainatteissa kielijakaumaa on enemmälti: noin 70 % on suomenkielistä, kun taas ruotsinkielistä on 9 %. Loput painatteista ovat muilla kielillä. Pienpainatteista noin 96 % eli noin 265 on kuitenkin julkaistu Suomessa.

10 % kirjanimekkeistä on 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Vaikka hyllyluokka karttuu tätä nykyä harvakseltaan, sen nimekkeistä 55 % on 2000-luvulta, 20 % 1980-luvulta. Pienpainatteissa ajallinen jakautuminen on selvempää: 16 % pienpainatteista on 1880-luvulta, 20 % 1910-luvulta ja 18 % 1930-luvulta. 1850-, 1870-, 1920- ja 1940-luvuilta luokassa on viitisentoista nimekettä kultakin vuosikymmeneltä. 1950-luvun jälkeen julkaistuja pienpainatteita ei hyllyluokassa Rf ole.

Helkaan luetteloitua aineistoa hyllyluokassa on vain murto-osa, käytännössä vain kirjanimekkeet. Luokka kuuluu varastokokoelmiin.

Saavutettavuusseloste