Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Kirjastot, informaatiotutkimus ja bibliografiat

Luokka sisältää

  • Bibliografioita eri aloilta (esimerkiksi erikoisbibliografioita ja henkilöbibliografioita). 
  • Kirjastoihin, kirjastotieteeseen ja informatiikkaan liittyviä teoksia.
  • Jonkin verran kirjastotyöhön, esimerkiksi luettelointiin tai luokitukseen, liittyviä oppaita, asiasanastoja, kirjastojen toimintakertomuksia sekä kokousjulkaisuja ja arkistoihin & museoihin liittyvää tietoa.
  • Hieman kirjojen historiaan sekä niiden omistukseen liittyvää aineistoa, esimerkiksi tietoa exlibriksistä ja yksityishenkilöiden kirjahuutokauppaluetteloita 1830-1930 -luvuilta.  
  • Erilaisia kirjaluetteloita, kuten kirjastoluetteloita tai kustantajien saatavuusluetteloita. 

Luokka sisältää yhteensä noin 880 nidettä, 350 kausijulkaisunimekettä ja yli 700 pienpainatetta. Huutokauppaluetteloita on noin 50 kpl.

Kokoelmatietokantaan luetteloidut monografiat

Teoksista yli puolet on luetteloitu kokoelmatietokantaan. Luetteloiduista teoksista noin puolet on 1990- ja 2000-luvuilta. Ennen 1950-lukua julkaistuja teoksia on kokoelmatietokannassa vähän.

Enemmistö (lähes 80%) teoksista on julkaistu Suomessa. Muista maista julkaisuja on eniten Virosta ja hieman myös esim. Venäjältä, Ruotsista ja Saksasta. Suuri osa monografioista on suomenkielisiä, mutta myös viron-, englannin- ja ruotsinkielisiä löytyy. Muita kieliä on vain vähän. 

Luokka karttuu nykyisin yhä harvemmin: 2010-luvulla kartuntaa on ollut noin 4%.

Korttiluetteloidut monografiat

Kortistoon on luetteloitu noin 300 teosta. Näistä noin yksi viidesosa on 1980-luvulta, yksi kolmasosa 1950-70-luvuilta ja yksi kolmasosa 1900-1940-luvuilta. 1800-luvulta on hieman aineistoa.

Korttiluetteloiduista teoksista noin puolet on julkaistu Suomessa ja ne ovat suomenkielisiä. Seuraavaksi suurimmat kieliryhmät ovat englanti, ruotsi ja saksa, julkaisumaat taas Ruotsi ja Saksa. Mukana on myös jonkin verran Virossa ja Venäjällä julkaistuja teoksia. 

Pienpainatteet

Yhteensä noin 700:sta pienpainatteesta alle 10 % on kokoelmatietokannassa. Yli puolet kaikista pienpainatteista on suomenkielisiä ja valtaosa on julkaistu 1930-1980-luvuilla. 1800-luvulta on reilu 50 pienpainatetta. Pienpainatteet eivät ole enää karttuneet 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkeen.

Kausijulkaisut (mm. lehtiä, sarjoja, vuosikirjoja)

Kausijulkaisuja on noin 350 nimekettä, joista noin puolet on monografiasarjanimekkeitä. Valtaosa kausijulkaisuista on luetteloitu kokoelmatietokantaan. Kokoelmatietokannassa on eniten monografiasarjanimekkeitä 1980-1990-luvuilta, kun taas 2000-luvulta  niitä on vain noin 10%. Suurin enemmistö (85%) on julkaistu Suomessa. Suomenkielisiä on hieman yli puolet. Jonkin verran nimekkeitä on myös ruotsiksi ja englanniksi, muita kieliä on vähän. 

Kortistossa olevien nimekkeiden julkaisuvuosien painotus on vuosissa 1960-1980. Muutamia nimekkeitä on 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alusta. 1910-1950-luvuilta on arviolta 25 nimekettä, 1990-luvulta taas vain muutama. Julkaisumaa on Suomi noin 60:lla prosentilla. Puolet on suomenkielisiä ja seuraavaksi suurin kieliryhmä on ruotsi. Muita kieliä ovat niin englanti, saksa, viro kuin tanskakin. 

Kausijulkaisut eivät enää juuri kartu, lukuun ottamatta Kirjastolehteä ja Signumia.

Saavutettavuus

Luokka sijaitsee suljetussa varastossa, josta teoksia saa käyttöön tekemällä varauksen. Ennen 1900-lukua julkaistua aineistoa saa vain lukusalilainaan.

 

Kuvaus laadittu 5/2020.

Saavutettavuusseloste