Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

D-H.au Kulttuurien tutkimus - ulkomainen arvokokoelma (–1899)

Hyllyluokka D-H.au sisältää pääosin ennen vuotta 1900 julkaistua ulkomaista kirjallisuutta folkloristiikan, kansatieteen, antropologian ja uskontotieteen alalta. Kokoelmaan kuuluu sekä tutkimuskirjallisuutta että ainesjulkaisuja (suullisen perinteen antologioita). Sen laajuus on noin 1800 nidettä, 36 hyllymetriä. Kokoelmaa ei enää kartuteta aktiivisesti.

Kokoelman vanhin teos on kreikkalaisten ja latinalaisten sananlaskujen annotoitu kokoelma Collectanea adagiorvm vetervm Desiderii Erasmi Roterodami vuodelta 1509. Ennen vuotta 1800 julkaistua aineistoa on kaikkiaan 36 nimekettä. Valtaosa kokoelmasta, lähes 90 %, on 1800-luvulta. 1900-luvulta kokoelmassa on moniosaisia teoksia, joiden julkaiseminen on alkanut 1800-luvun puolella sekä muutamia ainesjulkaisuja ja yksittäisiä muita teoksia. 

Kulttuurien tutkimuksen ulkomaiseen arvokokoelmaan sisältyvä kirjallisuus on saatu kirjastoon 1800-luvun ja 1900-luvun mittaan suurelta osin lahjoituksina SKS:n kirjeenvaihtajajäseniltä ja julkaisuvaihtoina ulkomaisilta tieteellisiltä yhdistyksiltä. Suurin osa aineistosta on Euroopasta, yksittäisiä teoksia on laajasti eri puolilta maanosaa. Eniten kirjallisuutta on Saksasta, yli 25 % aineistosta. Suhteellisen paljon sitä on myös Ruotsista, Virosta, Venäjältä, Tanskasta, Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Norjasta, Itävallasta ja Unkarista. Yhdysvalloista kokoelmassa on 24 nimekettä.

Aineiston kielijakauma on suhteessa teosten alkuperään: kirjallisuutta on yli kolmellakymmenellä kielellä, kolmasosa aineistosta on saksankielistä, toiseksi eniten on ruotsinkielistä aineistoa, yli 10 % kokoelmasta.

Sellainen ennen vuotta 1900 julkaistu ulkomainen kulttuurien tutkimuksen kirjallisuus, joka käsittelee suomalaista perinnettä ja kulttuuria, on yleensä sijoitettu kulttuurien tutkimuksen kotimaiseen arvokokoelmaan, hyllyluokkaan D-H.ak. 

Saavutettavuus

Kokoelma sijaitsee suljetussa varastossa, josta teoksia voi tilata lukusalikäyttöön kirjastossa.

Aineisto on pääosin luetteloitu kokoelmatietokantaan. 

SKS:n Finnassa voi selata kulttuurien tutkimuksen ulkomaiseen arvokokoelmaan kuuluvin teosten viitetietoja:


Kuvaus laadittu 3/2021.

Saavutettavuusseloste