Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

D-H.ak Kulttuurien tutkimus - kotimainen arvokokoelma (–1899)

Hyllyluokka D-H.ak sisältää varhaista kotimaista kansanrunouden, kansanuskon ja aineellisen kansankulttuurin tutkimusta sekä suomalaista kansanperinnettä käsittelevää ulkomaista kirjallisuutta pääosin 1800-luvulta. Tutkimuskirjallisuuden lisäksi kokoelmaan kuuluu ainesjulkaisuja, myös muutamia nuottijulkaisuja. Kokoelman laajuus on noin 6,5 hyllymetriä, siihen sisältyy yli 400 nimekettä. Kokoelmaa ei enää kartuteta aktiivisesti.

Kokoelman vanhinta osaa ovat kolme 1700-luvun tutkimusjulkaisua suomensukuisisista ja Siperian kansoista, kaksi niistä Uppsalan yliopiston latinankielisiä väitöskirjoja, kolmas ranskankielinen, Pietarissa julkaistu teos.  Eniten aineistoa on 1880- ja 1890-luvulta, yli 40 % niteistä. 1800-luvun alkupuoliskolta on noin 13 %, 1860- ja 1870-luvulta yhteensä hieman yli 15 % ja 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä noin 10 % aineistosta. Kokoelmaan on liitetty joitakin niteitä myös myöhemmältä ajalta, lähinnä harvinaisteoksia tai teoksia, jotka on muusta syystä katsottu kuuluvan suljettuun kokoelmaan. Näitä on noin 10 % kokoelman aineistosta.  

Yli puolet kokoelmaan kuuluvasta kirjallisuudesta on suomenkielistä, hieman yli viidesosa ruotsinkielistä. Muunkielinen kirjallisuus on mm. saksaksi julkaistua suomalaista tutkimuskirjallisuutta, ulkomaisten tutkijoiden suomalaista tai suomensukuisten kansojen kansanperinnettä ja kansanuskoa käsittelevää kirjallisuutta sekä suomalaisen kansanrunouden (kalevalamittaisten runojen, sananparsien ja kertomusperinteen) käännöksiä.

Suomalaista ja suomensukuisten kansojen kansanperinnettä käsittelevää 1800-luvulla ja sitä ennen julkaistua kirjallisuutta sisältyy myös kirjaston Vanha Fennica -kokoelmaan ja Stenman-erikoiskokoelmaan, yksittäisiä nimekkeitä myös kulttuurien tutkimuksen ulkomaiseen arvokokoelmaan. Kalevalan eri aikoina julkaistut suomenkieliset laitokset ja käännökset muille kielille muodostavat oman erikoiskokoelmansa, hyllyluokan Da.

Saavutettavuus

Aineisto sijaitsee avokokoelmatilassa suljetussa kaapissa, josta henkilökunta antaa teokset lukusalikäyttöön.

Aineisto on pääosin luetteloitu kokoelmatietokantaan.

SKS:n Finnassa voi selata kokoelmaan kuuluvien teosten viitetietoja. Kolmisenkymmentä teosta on julkaistu digitoituna SKS:n digikirjastossa. Digitoidut teokset ovat etupäässä aines- ja nuottijulkaisuja, mutta joukossa on myös varhaista kansanrunoudentutkimusta.


Kuvaus laadittu 3/2021.

Saavutettavuusseloste