Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

P Filosofia ja psykologia

Hyllyluokka P käsittää filosofian ja psykologian. Se koostuu 346 Helka-kokoelmatietokantaan luetteloidusta ja 485 korttiluetteloidusta nimekkeestä. Lisäksi luokkaan sisältyy 67 ennen 1900-lukua julkaistua, latinankielistä filosofian väitöskirjaa ja 169 pienpainatetta. Luokka on karttunut erityisesti 1980- ja 90-luvulla: korttiluetteloidusta aineistosta 25 % ja Helkaan luetteloidusta aineistosta 15 % on 1980-luvulta, ja yli 36 % Helkaan luetteloidusta aineistosta on 1990-luvulta (korttiluetteloinnista luovuttiin 1990-luvulta). Toisaalta on hyvä muistaa, että luokka on karttunut SKS:n kirjaston koko historian ajan, ja korttiluetteloiduista nimekkeistä noin 11 % on julkaistu ennen 1900-lukua, ja 26 % aikaväliltä 1900˗1949. Kuutisen prosenttia (6,35 %) 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla julkaistusta ja hyllyyn sisältyvästä kirjallisuudesta on luetteloitu takautuvasti Helka-tietokantaan.

Luokka karttuu edelleen harvakseltaan. 6,6 % hyllyluokan Helkaan luetteloidusta aineistosta eli parisenkymmentä nimekettä on vuosilta 2010-2019.

Yleisesti ottaen luokkaan sisältyy

  • filosofiaa (esim. Platon, Kierkegaard, Heidegger, Merleau-Ponty, Marcuse, Kristeva, Derrida)
  • psykologiaa
  • aforismikokoelmia
  • mietelmäkirjasia
  • hartauskirjallisuutta
  • rajatietoa
  • teosofiaa ja antroposofista kirjallisuutta

Hyllyluokan Helkaan luetteloidusta aineistosta likemmäs 80 % on suomenkielistä, pääosin suomeksi muilta kieliltä käännettyä filosofista kirjallisuutta. Niin ikään korttiluetteloidusta aineistosta 79 % on suomenkielistä. Englanninkielistä filosofista ja psykologista kirjallisuutta hyllyluokan Helka-aineistoista on noin 13 % eli 44 nimekettä.

Saavutettavuus

Luokka sijoittuu varastokokoelmiin, joten sen nimekkeitä saa käyttöön tekemällä varauksen Helkassa. Koska iso osa hyllyluokan nimekkeistä on vain korttiluetteloita, aineistoa kannattaa kysyä kirjaston asiakaspalvelusta.

Saavutettavuusseloste