Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Bc.1. Kokoomateokset

Luokka käsittää yhden henkilön kirjoittamia kokoomateoksia, minkä vuoksi luokassa on havaittavissa yllättävän paljon historiallisia kerrostumia. Aiemmin näet luokkaan on sisällytetty esimerkiksi tunnetun kirjailijan koottuja tai valittuja teoksia, mutta sittemmin se on laajentunut kotimaisen esseistiikan sekä yleistajuisten, kenties sekasisältöisten teosten luokaksi. 1950—1970-luvuilla luokka on karttunut pitkälti aihekohtaisilla yleisteoksilla.

Luokkaan sisältyy

  • valittuja teoksia
  • sekä vanhempaa että uudempaa esseistiikkaa
  • yleisiä tietoteoksia yhdestä aiheesta (esim. perhe, puutarhanhoito, ääriajattelu Suomessa)
  • pakina- ja kolumnikokoelmia

Nyrkkisääntönä Bc.1 on nykymuodossaan eräänlainen kaunokirjallisuuden (Ea) ja kirjailijaelämäkertojen (Fb) erikois- tai alaluokka.

Luokka koostuu 517 nimekkeestä, joista suomenkielistä aineistoa on yli puolet (58,5 %) ja ruotsinkielistä vajaa kolmannes (28,2 %).

Luokkaan on kertynyt nimekkeitä kirjaston perustamisesta lähtien. 1800-luvulla ilmestyneitä nimekkeitä  luokassa on noin 13,5 % ja noin neljännes (25,2 %) luokan nimekkeistä on ilmestynyt 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla.  Kuitenkin luokka on alkanut selvästi kasvaa vasta 1990-luvulta alkaen ja nämä hiljattain ilmestyneet niteet käsittävät luokasta itse asiassa jo 43,1 %. Luokka koostuu kokonaisuudessaan monografianimekkeistä.

Saavutettavuus

Luokan nimekkeistä vajaa puolet (41,97 %) on luetteloitu kokoelmatietokantaan. Luokka on sijoitettu suljettuun varastoon, joten erityisesti vanhemman aineiston osalta kannattaa olla yhteydessä kirjaston asiakaspalveluun. Kokoelmatietokantaan luetteloiduista nimekkeistä voi tehdä normaalin aineistopyynnön SKS:n Finnassa (Helkassa).

Saavutettavuusseloste