Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Ra Ihmisen kasvatusta ja opetusta yleensä

Hyllyluokka Ra käsittää kasvatukseen ja opetukseen liittyvää yleistä kirjallisuutta. Monografioiden osalta se käsittää 171 monografianimekettä, joista noin 47 % on luetteloitu Helkaan.  Luokan nimekkeistä noin 76 % on suomenkielistä, ruotsin kielellä on noin 9,3 %. Englanninkielistä aineistoa on noin 8 nimekkeen verran.

Valtaosa luokan nimekkeistä on 1980- ja 1990-luvuilta (21,6 %; 14.6 %). Aineistoa on myös erityisesti 1960-luvulta (9,3, %) ja 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä (11,7 %). Toisaalta luokka käsittää myös vanhempaa, 1800-luvulla julkaistua aineistoa noin parisenkymmentä nimekettä eli noin 10 %.

Luokkaan kuuluu myös 257 pienpainatetta. Näistä raittiuteen, siveellisyyteen ja kasvatukseen liittyvistä painatteista 85 % on suomeksi., pienehkö osa (7 %) ruotsiksi. Ajallisesti ne sijoittuvat molemmin puolin 1800- ja 1900-lukujen taitetta: noin neljännes painatteista on 1800-luvulta ja 43 % prosenttia 1900-luvun kolmelta ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. 27 prosenttia eli noin seitsemisenkymmentä painatetta on 1930-luvulta. Pienpainatteiden osalta luokka on lakannut karttumasta 1940-luvulla.

Saavutettavuus

Luokka kuuluu varastokokoelmiin. Kirjojen osalta noin 46 % on luetteloitu Helkaan, kun taas pienpainatteista Helkassa on vain jokunen. Kokoelman tiimoilta kannattaakin kääntyä ensisijaisesti SKS:n kirjaston henkilökunnan puoleen.

Saavutettavuusseloste