Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Ed Suomen kielelle käännettyä kaunokirjallisuutta

Luokka Ed käsittää suomeksi muilta kieliltä käännettyä kaunokirjallisuutta. Hyllyluokkaa on vuosien mittaan jouduttu karsimaan melkoisesti, ja tämän johdosta kokoelmiin on jäänyt pääasiassa vanhaa aineistoa, pitkälti 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Nykyisin luokka koostuu noin 250 Helkaan luetteloidusta teoksesta sekä reilusta 870 korttiluetteloidusta teoksesta. Lisäksi luokkaan sisältyy 160 pienpainatetta (hyllyluokkamerkintä Ed.p.), joista vain 15 löytyy Helka-hauilla. Aineisto on suomenkielistä, mutta pienpainatteissa on muutama latinankielinen nimeke.

Ajallisesti aineiston painopiste on 1890-luvulla ja 1900-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä julkaistuissa teoksissa. 1900-luvulla julkaistuja ja Helkaan luetteloituja teoksia on hyllyluokassa noin 34 %, seuraavalla vuosikymmenellä julkaistua vain piirun verran enemmän, 35 % eli noin 90 teosta. Ennen 1890-lukua julkaistuja ja Helkasta löytyviä nimekkeitä on luokassa noin 50 eli 20 %.

Korttiluetteloitujen nimekkeiden osalta tilanne on vastaavansuuntainen. Yhteensä 50 % eli noin 500 teosta on julkaistu aikavälillä 1900-1919. 21 % näistä Helkaan luetteloimattomista teoksista on 1890-luvulta, 130 eli noin 15 % 1880-luvulta ja kahdeksisenkymmentä 1870-luvulta.

Myös pienpainatteet asettuvat ajallisesti samoin. 20 % painatteista eli noin 30 kpl on 1900-luvulta, 17 % 1910-luvulta. Parisenkymmentä näistä painatteista on 1880-luvulta.

Luokka kuuluu varastokokoelmiin. 1800-luvun puolella julkaistu aineisto on saatavissa vain lukusalilainaksi.

Saavutettavuusseloste