Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Äa Sävelteoksia, laulu- ja nuottikirjoja, nuotteja sisältäviä

Luokka sisältää:

  • Laulu- ja nuottikirjoja (esim. kansanlauluja, ikivihreitä lauluja, eri lauluntekijöiden lauluja).
  • Kuorosovituksia (esim. eri maista, kuorojen ohjelmistoa, kansanlauluja kuorosovituksina).
  • Oppikirjoja ja koulujen laulukirjoja (esim. kansakoulun musiikkioppikirjoja, koululauluja).
  • Eri opistojen, yhdistysten jne. laulukirjoja (esim. osakuntien, kansanopiston ja työväenopiston laulukirjoja).
  • Lastenlauluja, lauluja nuorille ja leikkilauluja.
  • Hengellisiä lauluja, virsiä ja koraaleja.

Äa-luokassa on nimekkeitä noin 300, joista 43% on luetteloitu kirjastotietokantaan. Suomenkielisiä nimekkeitä on noin 78%, vironkelisiä 10% ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä muutamia nimekkeitä. Ruotsinkielisiä on 4%. Useita kieliä sisältäviä nimekkeitä on 5%.

Noin 90% teoksista on julkaistu Suomessa. Muita julkaisumaita ovat Venäjä, Viro, Ruotsi ja Saksa (4-3% kutakin). 

Nimekkeistä 4% on 1800-luvulta. Lähes puolet nimekkeistä on 1900-1940-luvuilta. 33% on 1950-1990-luvuilta. 2000-2010-luvuilta nimekkeitä on 16%.

Foliokokoiset teokset 

Foliokokoisia teoksia on noin 100 nimekettä, joista 10% on luetteloitu kirjastotietokantaan ja loput 90 % löytyvät kortistosta. 70% nimekkeistä on suomenkielisiä. Mukana on myös hiukan mm. ruotsin- ja saksankielisiä sekä useita kieliä sisältäviä julkaisuja. 

85% on julkaistu Suomessa, hieman julkaisuja on myös mm. Ruotsista ja Saksasta. 

8% nimekkeistä on 1800-luvulta. Puolet on 1900-1940-luvuilta, 1950-1990-luvuilta 22%. 2000-2010-luvuilta nimekkeitä on vain 3%. 

Arvokokoelma 

Arvokokoelma sisältää 1800-luvulla tai sitä aiemmin aiemmin julkaistua aineistoa. Nimekkeitä on noin 40, joista lähes kaikki löytyvät vain kortistosta. Suomenkielistä aineistoa on 56%, useita kieliä sisältävää 17% ja vironkielistä 12% ja englanninkielistä 7%. 

Puolet nimekkeistä on 1880-1890 -luvuilta. 1860-1870-luvuilta on 24%, 1850-luvulta 15% ja 1830-luvulta 5%. 1790-luvulta on 1 nimeke.

66% nimekkeitä on julkaistu Suomessa, 12% Virossa ja 7% Ruotsissa. Muista maista on yksittäisiä julkaisuja. 

Pienpainatteet

Luokka sisältää 0,5 hm pienpainatteita, joiden julkaisuajat painottuvat 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin. 

AV-aineisto

Luokassa Äa.av on toistakymmentä CD-levyä musiikkia, joista suurin osa on saatu lahjoituksena. Puolet levyistä on kuoromusiikkia. Vironkielisiä on kymmenkunta, englanninkielisiä ja suomenkielisiä muutama. Osassa ei ole kielellistä sisältöä (instrumentaalimusiikki) tai ne sisältävät useita kieliä. Lähes puolet levyistä on julkaistu Suomessa, Virossa muutama. Suuri osa CD-levyistä on 2000-luvulta, 2010-luvulta on vain pari.

Saavutettavuus

Luokka sijaitsee avokokoelmassa ja on lainattavissa. Ennen vuotta 1900 julkaistut teokset sijaitsevat suljetussa kaapissa ja ne saa pyydettäessä lukusalilainaan. 

 

Kuvaus laadittu 11/2020.

Saavutettavuusseloste