Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Ab Kirjankustannusala ja kirjakauppa

Luokkaan sisältyy:

  • Kustantamojen yrityshistoriikkeja
  • Kustantamojen bibliografioita
  • Kirja-alaa käsitteleviä teoksia
  • Kirjakauppa-alaa ja kirjamessuja käsitteleviä teoksia
  • Yhdistysten jäsenluetteloja ja sääntöjä

Luokka sisältää yhteensä noin 180 nidettä monografioita ja 4 kausijulkaisunimekettä. Monografioista 48 on pienpainatteita.

Kokoelmassa on yksi 1700-luvulla julkaistu teos, vuonna 1769 Tukholmassa julkaistu pienpainate. Myös suurin osa viidestätoista 1800-luvulla julkaistusta teoksesta on pienpainatteita. 1900-luvulla ja 2000-luvulla kokoelma on karttunut tasaisesti yleensä 10–20:lla nimekkeellä jokaisella vuosikymmenellä. Poikkeuksena ovat 1910- ja 2010-luku, joina kumpanakin kokoelmaan on tullut vain muutama uusi nimeke.

Suurin osa teoksista, 83 % on julkaistu Suomessa. Teoksista 79 % on julkaistu suomen kielellä ja 7 % ruotsiksi. Muilla kielillä julkaistuja on yhteensä 13 %.

Saavutettavuus

Luokasta noin yksi kolmasosa on luetteloitu kokoelmatietokantaan, loput ainoastaan korttiluetteloon. Luokka on sijoitettu suljettuun varastoon, josta aineistoa voi tilata käyttöön. Aineiston saa kotilainaan.

Saavutettavuusseloste