Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Joukkoviestintä

Luokka sisältää

  • Suomalaista lehdistöä ja sanomalehtiä käsitteleviä teoksia. Jonkin verran aineistoa on myös Pohjoismaista ja muualta.
  • Journalistiikkaa, mediaa ja mediahistoriaa käsitteleviä teoksia (painopisteenä lehdistö, TV sekä toimittajat).
  • Aineistosta pääosa on historiateoksia, yleistajuisia teoksia ja tutkimuksia, joista reilu kymmenen on väitöskirjoja.

Joukkoviestinnän luokassa on noin 230 nimekettä. Luokka on perustettu vuonna 2010 siirtämällä siihen teoksia kirjallisuudentutkimuksen luokasta (F).

Verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa käsitteleviä teoksia on hyvin vähän. Uudempia mediakulttuuria tai digitaalista kulttuuria käsitteleviä teoksia onkin enemmän kulttuurintutkimuksen luokassa D-H. Sosiologisesta näkökulmasta aihepiiriä tarkastelevia teoksia on myös luokassa Me.

Noin puolet kirjoista on julkaistu 1960-1980-luvuilla. Seuraavaksi eniten nimekkeitä on 1900-1950-luvuilta (24 %). 1990-2010-luvuilla julkaistuja nimekkeitä on 18%. Muutama nimeke on 1880-1890-luvuilta.

Aineisto on valtaosin suomenkielistä (82 %) ja Suomessa julkaistua (89 %). Ruotsinkielisiä nimekkeitä on hieman (11%), muita kieliä vain vähän (7%).

Luokkaa ei kartuteta aktiivisesti. Vuosina 2000-2019 luokka on karttunut noin 20:lla niteellä.

Saavutettavuus

Niteistä suuri osa, noin 90 %, on luetteloitu kokoelmatietokantaan. Luokka sijaitsee suljetussa varastossa ja teoksia saa lainaan tekemällä varauksen. 

 

Kuvaus laadittu 5/2020.

Saavutettavuusseloste