Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Mc Yhteiskunnallisia ja valtiollisia kysymyksiä käsitteleviä pamfletteja, lentokirjasia ym.

Luokkaan sisältyy Suomen yhteiskunnallisia ja valtiollisia kysymyksiä käsitteleviä pamfletteja ym. pienpainatteita ja kymmenisen kappaletta sidottuja monografioita. 

Pienpainatteiden kirjoittajina on pääosin suomalaisia yhteiskunnallisia vaikuttajia etenkin 1800-1900-lukujen taitteesta, esimerkiksi kirjailijoita, poliitikkoja, korkeita virkamiehiä ja tutkijoita.

Pienpainatteiden aiheina ovat esimerkiksi

  • työväenliike ja Suomen sisällissota
  • rauhanaate ja asevelvollisuus
  • kielikysymys ja suomalaisen kulttuurin edistäminen
  • puoluepolitiikka (mm. Nuorsuomalainen puolue)
  • vaalit, äänioikeuskysymys ja eduskunta
  • Lapuan liike ja
  • sortovuodet.

Nimekkeitä on yhteensä noin 350. Niistä noin 70 % on suomenkielisiä ja loput ruotsinkielisiä, muita kieliä on vain yksittaiskappaleita. 

Suurin osa, 40 %, on julkaistu 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Toiset 40 % taas 1910-1930-luvuilla. 1800-luvun puolelta on 10 %. 1940-luvulta eteenpäin julkaisuja on 10 %, eikä luokka ole enää karttunut 1980-luvun jälkeen. 

Reilu 80 % nimekkeistä on julkaistu Suomessa (Helsinki ja mm. Viipuri), loput yleisimmin Ruotsissa (Tukholma) tai Saksassa (Berliini). 

Osa pienpainatteista kuuluu SKS:ssa kirjastonhoitajana toimineen K. Grotenfeltin kokoelmaan. Näitä on yhteensä 3 sidosta, nimeltään "Valtiollisia ja yhteiskunnallisia lentokirjasia". Luokka sisältää myös kaksi sidosta "lentokirjoja" ja yhden sidoksen "lausuntoja, riitakirjoituksia ym.". 1970- ja 80-luvuilla luokkaan on lisätty myös joitakin kirjoja.

Saavutettavuus:

Suurin osa nimekkeistä on ainoastaan kortistossa ja  kokoelmatietokantaan on luetteloitu vain muutama nimeke. Luokka sijaitsee suljetussa varastossa, josta teoksia saa tilattua käyttöön. Ennen 1900-lukua julkaistuja teoksia saa ainoastaan lukusalikäyttöön.

 

Kuvaus laadittu 9/2020.

Saavutettavuusseloste