Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Ref Db Kulttuurien tutkimuksen käsikirjasto: bibliografiat

Hyllyluokka Ref Db sisältää bibliografioita kulttuurien tutkimuksen alalta. Kokoelman laajuus on noin 16 hyllymetriä.

Pääosa kokoelmasta on tieteenalan yleisbibliografioita tai tietyn aihepiirin erikoisbibliografioita: folkloristiikan alaa on noin 21 %, etnologiaa yli 20 %, antropologiaa ja etnisiä ryhmiä käsittelevää noin 18 % ja uskontotiedettä noin 7 % kokoelmasta. Noin 17 % kokoelmasta on alan tutkijoiden henkilöbibliografioita. Muu osa kokoelmasta on mm. opinnäytetöiden bibliografioita ja kausijulkaisujen indeksejä.

Vanhimmat bibliografioista ovat 1800- ja 1900-luvun vaihteesta, uusimmat viime vuosilta. Valtaosa julkaisuista, lähes 80 %, on  ilmestynyt 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla, alle 12 % 2000-luvun puolella.

Aineistoa on eri puolilta maailmaa ja lähes 30 eri kielellä. Eniten on englanninkielisiä julkaisuja, noin 45 % ja suomenkielisiä, yli 16 % kokoelmasta. Noin 10 % julkaisuista on saksankielisiä, ruotsin- ja venäjänkielisiä on molempia noin 7 %, norjankielisiä lähes 5 % ja vironkielisiä noin 4 %.

Saavutettavuus

Bibliografiat kuuluvat käsikirjastoon eli aineiston saa vain lukusalikäyttöön. Kokoelma sijaitsee kirjaston pohjakerroksen avokokoelmatilassa.

Aineisto on pääosin luetteloitu kokoelmatietokantaan. Julkaisujen viitetietoja voi selata SKS:n Finnassa yhtenä kokonaisuutena tai alaryhmittäin:

Kuvaus laadittu 1/2022.

Saavutettavuusseloste