Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Ref Dh Kulttuurien tutkimuksen käsikirjasto: hakuteokset

Hyllyluokka Ref Dh sisältää hakuteoksia kulttuurien tutkimuksen alalta. Kokoelman laajuus on lähes 30 hyllymetriä.

Kokoelma on jaettu alaryhmiin tieteenaloittain tai aiheen perusteella. Eniten on folkloristisia hakuteoksia, noin 45 % kokoelmasta, niistä tyyppi- ja motiiviluetteloja lähes puolet. Uskontotiedettä ja mytologiaa käsitteleviä hakuteoksia on noin 18 %, antropologiaa ja etnisiä ryhmiä käsitteleviä noin 16 % ja kansatiedettä alle 7 %. Lisäksi kokoelmassa on henkilö- ja laitoshakemistoja sekä ns. Varia-luokassa muita hakuteoksia.

Kokoelmassa on yksittäisiä hakuteoksia 1800-luvun lopulta, uusimmat ovat viime vuosilta. 1900-luvun alkupuoliskolla julkaistuja hakuteoksia on noin 10 % kokoelmasta, 1950- ja 1960-luvulta yhteensä yli 10 %, 1970-luvulta lähes 16 %, 1980-luvulta lähes 19 %, 1990-luvulta yli 24 % kokoelmasta. Vajaa neljännes kokoelmasta on 2000-luvun puolelta. 

Aineistoa on eri puolilta maailmaa ja yli 25 eri kielellä. Eniten on englanninkielisiä julkaisuja, yli 42 % kokoelmasta. Saksankielisiä julkaisuja on noin 19 %, suomenkielisiä lähes 16 % ja ruotsinkielisiä yli 7 % kokoelmasta.

Saavutettavuus

Hakuteokset kuuluvat käsikirjastoon eli aineiston saa vain lukusalikäyttöön. Kokoelma sijaitsee kirjaston pohjakerroksen avokokoelmatilassa.

Aineisto on pääosin luetteloitu kokoelmatietokantaan. Julkaisujen viitetietoja voi selata SKS:n Finnassa yhtenä kokonaisuutena tai alaryhmittäin:

Kuvaus laadittu 1/2022.

Saavutettavuusseloste