Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Äk Säveltaiteen historia ja teoria, oppikirjat ja opetusoppaat

Luokka sisältää

  • Eri musiikkiyhdistysten  ja mm. orkestereiden sekä kuorojen historiikkeja.
  • Väitöskirjoja ja tietokirjoja musiikin alalta.
  • Muusikkojen ja säveltäjien elämäkertoja (mm. klassisen musiikin säveltäjiä ja suomalaisia muusikoita).
  • Musiikintutkijoiden ja yliopistojen julkaisuja.
  • Oppaita musiikin opetukseen ja musiikkioppikirjoja.
  • Musiikin historiaa Suomesta, mutta jonkin verran myös muista maista ja musiikkigenreittäin.
  • Muuta aiheeseen liittyvää, mm. konserttiohjelmia ja muutama matkakuvaus kuoromatkoista.

Nimikkeitä on noin 535, joista kokoelmatietokantaan on luetteloitu 25%. Suurin osa nimekkeistä, noin 70%, on suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä on 12%, vironkielisiä 7%, saksankielisiä 5% ja englanninkielisiä 5%. Muita kieliä on yksittäiskappaleita. 

Nimekkeistä 1800-luvun puolella on julkaistu 6%, 1900-1950-luvuilla puolet, 1960-1990-luvuilla 35% ja 2000-2010-luvuilla 8%. Eniten nimekkeitä on 1920, -30, -50 ja -60-luvuilta, 10% kustakin.

Noin 80% nimekkeistä on julkaistu Suomessa. Virossa julkaistuja on 8%. Ruotsissa 3%, Saksassa 3%, ja Venäjällä 2%. Muista maista on hyvin vähän nimekkeitä. 

Pienpainatteet

Luokka sisältää pienpainatteita noin 30 nimekettä, joista muutama on luetteloitu kokoelmatietokantaan. 

Saavutettavuus

Luokka sijaitsee suljetussa varastossa, josta teoksia saa käyttöön tilauksen tekemällä. Ennen 1900-lukua julkaistuja teoksia saa ainoastaan lukusalilainaan. 

 

Kuvaus laadittu 11/2020.

Saavutettavuusseloste