Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Bt Tieteen- ja kulttuurintutkimus

Luokka sisältää tieteen- ja kulttuurintutkimusta. Alun perin luokka käsitti lähinnä yleiseen tieteenharjoitukseen liittyviä julkaisuja, mutta sittemmin siihen on sisällytetty myös sellaisia nimekkeitä, joiden on katsottu edustavan uudempaa kulttuurintutkimusta, esimerkiksi mediatutkimusta, mutta sopivan heikommin kulttuurien tutkimuksen kokoelmaan (D-H). Tieteenharjoitusta ja kulttuurintutkimuksen ohella luokkaan sisältyy jonkin verran kulttuurihistoriaan liittyviä julkaisuja, esimerkiksi säätiöiden historiikkejä.

Luokkaan sisältyy

  • tieteenharjoitusta käsittelevää kirjallisuutta (tiedepolitiikka, tieteenfilosofia, tieteenhistoria)
  • kulttuurintutkimusta
  • tiedotusoppia ja mediatutkimusta
  • kulttuurihistoriaa

Luokka koostuu 422 nimekkeestä, joista suomenkielistä aineistoa on noin 80 %.

Luokka on karttunut voimakkaasti erityisesti 1990-luvulta alkaen: liki 60 % luokan nimekkeistä on otettu kokoelmiin viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana, kun taas ennen vuotta 1950 ilmestyneet julkaisut muodostavat vain 7 % luokan nimekkeistä. Luokka koostuu kokonaisuudessaan monografianimekkeistä.

Saavutettavuus

Luokan nimekkeet on likimain kauttaaltaan (96,2 %) luetteloitu kokoelmatietokantaan. Luokka on sijoitettu suljettuun varastoon, ja sen nimekkeitä saa käyttöön tekemällä normaalin aineistopyynnön SKS:n Finnassa (Helkassa).

Saavutettavuusseloste