Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

If Suomen maantiede

Luokka sisältää

  • Suomea yleisesti ja Suomen eri maakuntia, alueita ja kaupunkeja käsitteleviä teoksia (usealla eri kielellä).
  • Hieman maantiedon oppikirjoja.

Luokassa If on nimekkeitä noin 660, joista vain 5% on luetteloitu kokoelmatietokantaan. 27 % teoksista on foliokokoisia. 

Nimekkeistä valtaosa, noin 66 %, on suomenkielisiä. Useat suomenkieliset nimekkeet sisältävät myös muita kieliä. Ruotsinkielisiä on 9%. Englanninkielisiä on noin 6%, saksan- venäjän- ja ranskankielisiä kutakin 4%. Unkarin- ja italiankielisiä on kumpaakin 2%. Myös muita kieliä, (mm. turkkia, espanjaa ja bulgariaa), on muutamia nimekkeitä. 

83% on julkaistu Suomessa ja 4% Venäjällä. Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Unkarissa, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Espanjassa julkaistuja nimekkeitä on kustakin maasta 1-2%. 

Nimekkeistä 5% on julkaistu ennen 1890-lukua. 1890-luvulta nimekkeitä on 5% ja 1900-1920-luvuilta 10%. Eniten nimekkeitä on 1930-1980-luvuilta, 72%. 1990-luvulla nimekkeiden määrä laskee: 1990-2010-luvuilta nimekkeitä on 5%. Luokka ei enää kasva kuin yksittäisillä teoksilla: 2000-2010-luvuilla luokka on karttunut kuuden teoksen verran.  

Saavutettavuus

Luokka sijaitsee suljetussa varastossa, josta teoksia voi tilata käyttöön. Ennen 1900-lukua julkaistuja teoksia saa vain lukusalilainaan.

 

Kuvaus laadittu 4/2021.

Saavutettavuusseloste